Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1319
دیروز : 1214
7 روز گذشته : 16296
ماه : 61192
سال : 744410
کل : 4615140

امتحانات نیمسال تابستان 92

دانشجویان گرامی به نکات ذیل دقت فرمایید:

1- شروع امتحانات نیمسال تابستان 92 از تاریخ 02/06/92 لغایت 10/06/92 می باشد.

2- جهت مشاهده تاریخ دقیق و نهایی امتحان هر درس می باید کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه آموزشی (اینترنتی) دریافت نمایید.

3- جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات، حتما می باید نسبت به تسویه حساب کامل مالی خود از طریق آنلاین (اینترنتی) اقدام نمایید.

4- جهت ورود به حوزه امتحانی، همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات و کارت دانشجویی اصلی الزامی می باشد.

تذکر بسیار مهم: دانشجویانی که تا کنون عکس اسکن شده خود را به آموزش تحویل نداده اند در اسرع وقت اقدام به تحویل آن به آموزش موسسه نمایند. از ورود دانشجویانی که کارت آنها فاقد عکس می باشد به حوزه امتحانی جلوگیری خواهد شد.

5- دانشجویان مهمان علاوه بر  کارت ورود به جلسه امتحان می باید کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشند.

 

 * مقررات و تخلفات امتحانی *

    قابل توجه کلیه دانشجویان:

1-   روز و ساعت برگزاری امتحانات پایان نیمسال را با دقت مطالعه فرمایید.

2-  همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات و اصل کارت دانشجویی در جلسه امتحان الزامی می باشد.

3- پس از شروع امتحان هر درس، از ورود دانشجویان به جلسه امتحان جلوگیری به عمل خواهد آمد. لذا در روز برگزاری امتحان حداقل نیم ساعت زودتر از زمان مقرر در محل موسسه حضور به هم رسانید.

4- از آوردن جزوه، یادداشت، کتاب، کیف و تلفن همراه و ... به جلسه امتحان اکیداً خودداری فرمایید، درصورت مشاهده ضمن جمع آوری آنها توسط مراقبین، پرونده دانشجویی خاطی به شورای انضباطی موسسه ارجاع خواهد شد.

5-  استفاده از یادداشت، کتاب و جزوه یا استفاده از ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا داشتن هرگونه اوراق فاقد مهر تأیید آموزش تخلف محسوب گشته که در صورت مشاهده ضمن درج نمره 25/0 برای آن درس، موارد به شورای انضباطی گزارش خواهد شد.

6- در امتحاناتی که استفاده از ماشین حساب مجاز می باشد، استفاده از ماشین حساب های پیشرفته یا ماشین حساب دیگران مجاز نمی باشد.

7- از صحبت کردن با دیگران در جلسات امتحان اکیداً خودداری فرمایید.

8- دانشجویان به هیچ وجه مجاز به خارج شدن از جلسه امتحان قبل از امضاء صورتجلسه امتحان و تحویل اوراق امتحانی نخواهند یود.

« موفق باشید »