Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 2179
دیروز : 426
7 روز گذشته : 15005
ماه : 68332
سال : 735410
کل : 4524339

تمدید زمان انتخاب واحد ترم تابستان

  

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و همچنین عدم ثبت نهایی نمرات برخی از دروس نیمسال گذشته، انتخاب واحد ترم تابستان از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۸ صبح تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۲۴ تمدید گردید.