Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 0
دیروز : 0
7 روز گذشته : 0
ماه : 0
سال : 0
کل : 4988850

آخرين مهلت ثبت درخواست وام شهريه نيمسال اول 1400

  

  " بسمه تعالي "

 

به اطلاع دانشجويان موسسه مي رساند :

 

كليه دانشجوياني كه در موعد مقرر درخواست وام شهريه صندوق رفاه را ثبت و مدارك را به حوزه دانشجويي و فرهنگي موسسه تحويل داده اند وامشان ثبت و تأييد و تحويل امور مالي موسسه شده است .

 

چنانچه دانشجويي متقاضي دريافت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان مي باشد

و تاكنون مدارك خود را تحويل اين حوزه نداده است هرچه سريعتر  و

فقط  تا  شنبه 4  دي  1400 مي تواند مدارك و درخواست خود را ثبت و تحويل اين حوزه نمايد .

 

 

« حوزه دانشجويي و فرهنگي موسسه احرار »