Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1422
دیروز : 1218
7 روز گذشته : 16399
ماه : 61295
سال : 744513
کل : 4615243

قابل توجه دانشجویان مشروطی نیمسال اول 92-91

 

کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 مشروط شده اند در صورتی که اولین ترم مشروطی آنها می باشد، نباید بیشتر از 14 واحد درسی را در ترم جاری اخذ نمایند و در غیر اینصورت واحد های اضافی بعد از زمان حذف و اضافه توسط آموزش حذف شده و هزینه آن نیز به دانشجو عودت داده نخواهد شد.

دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 مشروط شده و دومین نیمسال مشروطی آنها می باشد حق انتخاب واحد نداشته و می بایست با مراجعه به آقای هدایتی، نسبت به تکمیل درخواست جهت ارائه به کمیسیون آموزشی اقدام نمایند و پس از اعلام رای کمیسیون آموزشی نسبت به وضعیت آنها تصمیم گیری خواهد شد.

آموزش موسسه احرار