Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1580
دیروز : 1225
7 روز گذشته : 16557
ماه : 61453
سال : 744671
کل : 4615401

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم 92-91

 

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

روز  و  تاریخ

گروه

ساعت

دو شنبه 07/12/91

برق + معماری

8 الی 24

سه شنبه 08/12/91

مکانیک

8 الی 24

چهارشنبه 09/12/91

عمران + کامپیوتر

8 الی 24

پنجشنبه 10/12/91

 دانشجویان جامانده

8 الی 24

 

توضیحات:

1- با توجه به ثبت نهایی نمرات، دانشجویان مشروط که بیش از 14 واحد اخذ نموده اند و دانشجویانی که پیش نیاز و همنیاز دروس را رعایت ننموده اند، الزاما باید    واحد های اضافی اخذ شده را حذف نمایند. در غیراینصورت و بعد از زمان حذف و اضافه برابر مقررات آموزشی، آموزش موسسه در هر زمان می تواند واحد های فوق را حذف نماید و هزینه دروس نیز به دانشجو عودت داده نخواهد شد.

2- تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشند.

3- انتخاب واحد بصورت اینترنتی می باشد. از مراجعه حضوری جدا خودداری فرمایید.

4- پرداخت شهریه بصورت آنلاین می باشد. فیش های واریزی به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد.

5- براساس ماده 7 از بخشنامه شماره 7985 /22  وزارت علوم  تحقیقات و فناوری، کلیه دانشجویان در هر ترم مجاز به انتخاب تنها یک درس از گروه معارف     می باشند. دانشجویانی که بیش از یک درس از گروه معارف اخذ نموده اند می بایست درس اضافی را حذف نمایند در غیر اینصورت بعد از تاریخ حذف و اضافه از     آموزش حذف خواهد شد و شهریه پرداختی آن به دانشجو عودت داده نخواهد شد.

6- آندسته از دانشجویانی که بعلل مختلف تاکنون انتخاب واحد ننموده اند در صورت ارائه دلیل موجه می توانند فقط در ایام فوق الذکر برای انتخاب واحد مراجعه     نمایند.ضمناً این افراد لازمست 4 واحد کمتر از حد مجاز انتخاب نمایند.

7- کلیه دانشجویانی که در تاریخ های تعیین شده انتخاب واحد ننمایند بعنوان دانشجوی انصراف از تحصیل تلقی خواهند شد.

 

آموزش موسسه احرار