Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1414
دیروز : 1216
7 روز گذشته : 16391
ماه : 61287
سال : 744505
کل : 4615238

قابل توجه دانشجویان دو ترم مشروط که در سامانه کمیسیون موارد خاص ...

  

به اطلاع آندسته از دانشجویان مشروطی که جهت مجوز ادامه تحصیل در سامانه کمیسیون موارد خاص  بصورت ناقص ثبت نام نموده اند (عدم پرداخت وجه و عدم تکمیل فرم اطلاعات) میرساند که به درخواستهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشجوی متقاضی از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

جهت پیگیری درخواست خود در اسرع وقت به سامانه کمیسیون موارد خاص مراجعه و نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نموده و پس از آن به آقای هدایتی مراجعه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب ناشی از عدم تکمیل اطلاعات برعهده دانشجو خواهد بود.