Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1374
دیروز : 1216
7 روز گذشته : 16351
ماه : 61247
سال : 744465
کل : 4615195

حذف و اضافه

  

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

  

زمان حذف و اضافه تمامی رشته های آموزشی موسسه از روز شنبه مورخ 93/11/25 تا روز دوشنبه مورخ 93/11/27 از ساعت 8 صبح الی 24 می باشد.

  

توجه: دانشجویان جامانده نیز می توانند در زمان فوق نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

    

تذکر: دانشجویانی که در تاریخ اعلام شده موفق به انتخاب واحد نشوند طبق ماده 23 آیین نامه آموزشی با آنان برخورد خواهد شد.

  

ماده 23 آیین نامه آموزشی: عدم ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از موسسه) انصراف از تحصیل محسوب می شود. در صورت تاخیر یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیسمال نداشته ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.