Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1667
دیروز : 1225
7 روز گذشته : 16644
ماه : 61540
سال : 744758
کل : 4615488

قابل توجه کلیه دانشجویان، اطلاعیه مهم در خصوص حذف پزشکی

   

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، در صورت غیب در جلسه امتحان لازم است، گواهی پزشکی خود را پس از تکمیل فرم درخواست حذف پزشکی به همراه نسخه دارویی که مهمور به مهر داروخانه شده باشد را تحویل کارشناس رشته خود نمایند.

جهت دریافت فرم حذف پزشکی می توانید به انتشارت موسسه و یا از طریق وب سایت موسسه دریافت نمایید.

 

توجه: مهلت ارائه مدارک پزشکی برای حذف درس حداکثر تا 48 ساعت بعد از تاریخ امتحان درس مربوطه می باشد. در غیر اینصورت نمره این درس برای دانشجو صفر محسوب می گردد.

 

جهت اطلاع از تصمیم شورای موسسه در مورد نتیجه درخواست حذف پزشکی به کاربری خود در سامانه امور آموزشی مراجعه نمایید.