Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1514
دیروز : 1222
7 روز گذشته : 16491
ماه : 61387
سال : 744605
کل : 4615335

پذیرش دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی ارشد

   

موسسه آموزش عالی احرار با عنایت به نامه شماره 7842 مورخ 15/2/1395 سازمان سنجش آموزش کشوروهمچنین دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درمورد ارائه تسهیلات علمی ورود به دوره های تحصیلی بالاتردر صدد است درسال تحصیلی 96-1395نسبت به پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته، دررشته های زیر:

  

 

1-      مهندسی معماری

2-     مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

3-     مهندسی هوافضا- طراحی سازه های هوایی

4-     مهندسی برق- سیستم های قدرت

 

 

5-     مهندسی عمران- سازه

6-     مهندسی مکاترونیک

7-     مهندسی عمران- سواحل، بنادرو سازه های دریایی

 

 

درمقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته اقدام نماید. متقاضیان درصورت داشتن شرایط زیر:

  

 

1-دانشجو پس ازهفت نیمسال تحصیل حداقل 115 واحد درسی ویا شش نیمسال تحصیلی حداقل 110 واحددرسی ویا سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال 6 به لحاظ  میانگین کل جزء 10 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.

2-حداکثر در 8 نیمسال وتا تاریخ 31/6/95 فارغ التحصیل شود.

3- رشته تحصیلی مقطع کارشناسی دانشجو با رشته مورد تقاضای وی جهت ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد مرتبط باشد.

4- پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی از طریق شرکت درآزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور صورت پذیرفته باشد.

 

می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.orj   مراجعه نمایند، ویاموسسه با شماره تلفن 33430773-013 تماس حاصل نمایند.

  

                                                                                                   موسسه آموزش عالی احرار رشت